I Konferencja dla Bibliotekarzy

W dniach 17-18.X.2016r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja dla Bibliotekarzy   „Biblioteki otwarte na zmiany”. Organizatorami konferencji była Miejska Biblioteka Publiczna w Bytomiu oraz Technikum nr 4 w Bytomiu. Otwarcie  konferencji uświetniło przedstawienie „Małego Księcia” w wykonaniu uczniów Technikum nr 4.

Konferencja  została objęta patronatem Prezydenta Miasta Bytomia oraz Śląskiego Kuratora Oświaty. Partnerami konferencji były następujące instytucje: Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli WOM w Katowicach,  Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Instytut Języka Polskiego Uniwersytetu Śląskiego
w Katowicach, Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach, Instytut Bibliotekoznawstwa
i Informacji Naukowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach Zakład Kultury Czytelniczej i Informacyjnej, Wyższa Szkoła Humanitas, Pałac Młodzieży w Katowicach, Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 w  Bytomiu, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piekarach Śląskich oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich.

W pierwszym dniu konferencji odbywały się w Miejskiej Bibliotece Publicznej
w Bytomiu wykłady. Przybliżono uczestnikom tematykę: biblioteki akademickiej – jako nowego rodzaju menadżera kultury, pracę z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych – perspektywę logopedy, literackich podróży dookoła świata – jako niebanalny sposób na promocję czytelnictwa, motywacji czytelniczych nastolatków, gier i zabaw jako formy realizacji zagadnień edukacji czytelniczej i medialnej, popularyzacji kształcenia zawodowego w bibliotece szkolnej, bibliotek w  wewnątrzszkolnym prawie oświatowym, form pracy z czytelnikiem z użyciem nowych technologii, dress code
w bibliotece, kształtowania kompetencji czytelniczych w aspekcie rozwoju nowych technologii informacyjnych, form terapii czytelniczej.

W drugim dniu Konferencji odbyły się w Technikum nr 4 w Bytomiu warsztaty.
W trakcie niektórych z nich, uczestnicy wykonywali prace plastyczne z wykorzystaniem następujących technik: quilling- magiczne zawijasy, kamishibai – teatr ilustracji,  exlibris w dużym formacie od czytania do tworzenia oraz literowe leporello. Pozostałe poświęcone były następującym zagadnieniom:  podstawy komunikacji społecznej, sztuka negocjacji oraz ścieżce kariery.

W trakcie Konferencji  w wykładach uczestniczyło 80 osób z Raciborza, Opola, Toszka, Gliwic, Jaworzna, Bytomia, Piekar Śląskich, Katowic, Zabrza, zaś w  warsztatach brało udział 60 osób.